Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry

Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry ylläpitää Mikkelin Teatteria, joka järjestämällä teatteriesityksiä ja muita vastaavanlaisia kulttuuritilaisuuksia toimii paikkakunnan ja lähiympäristön teatteritarpeen tyydyttämiseksi ja kehittämiseksi. Kannatusyhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallitus

• Tikka Marjukka, puheenjohtaja
• Lahikainen Markku, varapuheenjohtaja
• Häkkinen Maisa
• Jantunen Riitta-Leena
• Partanen Helena
• Pitkänen Jaakko
• Toivonen Hannu, Mikkelin kaupungin edustaja
• Viitanen Marjaana
• Virtanen Alice
• Honkanen Katriina, teatterinjohtaja, esittelijä
• Kasanen Outi, hallituksen sihteeri

Teatterialan työehtosopimuksen mukaisesti:

• Heinonen Mari, henkilökuntayhdistyksen edustaja
• Turkka Tuomas, näyttelijäyhdistyksen edustaja
• Väisänen Tarja, henkilökuntayhdistyksen edustaja