Mikkelin Teatterin näyttelijät

Tuuli Anikari

Tuuli

Anikari

Jimmy Asikainen

Jimmy

Asikainen

osa-aikainen teatterikuraattori
040 831 7107
jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi

Tuukka

Jukola

Risto Kopperi

Risto

Kopperi

Janne Kyyhkynen

Janne

Kyyhkynen

Anu Pekkarinen

Anu

Pekkarinen

Ismo Sievinen

Ismo

Sievinen

Tuomas Turkka

Tuomas

Turkka

Riina

Uimonen

Marjaana Viitanen

Marjaana

Viitanen

Vintte Viitanen

Vintte

Viitanen