Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry

Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry ylläpitää Mikkelin Teatteria, joka järjestämällä teatteriesityksiä ja muita vastaavanlaisia kulttuuritilaisuuksia toimii paikkakunnan ja lähiympäristön teatteritarpeen tyydyttämiseksi ja kehittämiseksi. Kannatusyhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallitus

• Tikka Marjukka, puheenjohtaja
• Lahikainen Markku, varapuheenjohtaja
• Jantunen Riitta-Leena
• Partanen Helena
• Pitkänen Jaakko
• Puntanen Pia

• Toivonen Hannu, Mikkelin kaupungin edustaja
• Viitanen Marjaana
• Virtanen Alice
• Anria Aleksander, teatterinjohtaja, esittelijä
• Aholainen Jaana, hallituksen sihteeri

Teatterialan työehtosopimuksen mukaisesti:
• Turkka Tuomas, näyttelijäyhdistyksen edustaja
• Väisänen Tarja, henkilökuntayhdistyksen edustaja