MINÄ USKALLAN  
- HYVINVOINTITAIDOILLA TULEVAISUUTEEN

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin, sekä kehittää nuorten itsetuntoa ja edistää hyvinvointitaitoja. Lisätään nuorten tietoisuutta ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnista. 

Hankkeessa tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä ja edistetään tärkeitä apuja tulevaisuuden työelämässä, kuten opiskelukykyä, jaksamista sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Mitä hankkeessa tehdään 

Ideoidaan yhdessä nuorten kanssa keinoja liikunnan lisäämiseksi ja tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja tutustua liikuntaan. Mahdollista sisältöä ovat esimerkiksi ryhmätoiminta, liikuntatapahtumat ja turnaukset, liikuntalajikokeilut sekä henkilökohtainen elintapaohjaus. Nuorten itsetuntoa kohotetaan erilaisten harjotteiden avulla niin, että he voivat sanoa: "Minä uskallan!”. 

Kenelle toiminta on suunnattu

Hankkeeseen mukaan haetaan Mikkelistä Esedu :n, Mikkelin Lukion, Ristiinan yhtenäiskoulun ja Lukion sekä Mikkelin perusopetuksen 9lk:n oppijoita ja opettajia. Ryhmät haetaan yhteistyössä opetuksesta vastaavien henkilöiden, kuraattoreiden ja opojen kanssa. 

Hankkeessa mukana

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry ja hankeessa on mukana Mikkelin Teatteri.  Hanke toimii ajalla 1.8.2017- 31.7.2019 

Yhteistyökumppaneina toimivat Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki. Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Lisäksi rahoittamassa ja tukemassa ovat Mikkelin kaupunki, Esedu, Mikkelin Teatteri ja ESLi. 

Lisätietoja 

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Etelä-Savon Liikunta ry
anna.parta@esliikunta.fi
p. 044 341 0077

Jimmy Asikainen 
Teatterikuraattori 
Mikkelin Teatteri 
jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi 
p. 040 831 7107