Mikkelin Teatteri on mukana Taidetestaajien viimeisellä lukuvuodella

Tulevan lukuvuoden 2020-2021 aikana lähes kaikki kahdeksasluokkalaiset pääsevät vierailemaan yhdessä alueensa taidelaitoksessa Taidetestaajat-hankkeen kautta. Esityksen lisäksi oppilaille järjestetään ennakko- ja jälkityöskentelyä kokemuksen syventämiseksi.

Mikkelin Teatteri valittiin tänä keväänä kasiluokkalaisille kulttuuria tarjoavien toimijoiden joukkoon. ”Teatterilla on tärkeä tehtävä tutustuttaa nuorisoa teatteriin ja tarjota ylipäätänsä heille elämyksiä kulttuurin parissa”, Mikkelin Teatterin teatterinjohtaja Aleksander Anria kommentoi hankkeeseen hakemista.

Mikkelin Teatterissa käyvien luokkien ennakko- ja jälkityöskentelystä vastaa teatterikuraattori Jimmy Asikainen. Hänen avullansa oppilaat tutustuvat teatteriin ja teatterin tekemiseen ennen esitykseen tuloa. Esityksen jälkeen Asikainen käy oppilaiden kanssa läpi esitystä ja sen herättämiä ajatuksia.

Ennakko- ja jälkityöskentelyllä pyritään varmistamaan osallistujille mahdollisimma kokonaisvaltainen kokemus, joka jäisi mieleen. Asikainen on toiminut monia vuosia nuorten kanssa teatterikuraattorina tekemänsä yleisö- ja hanketyön kautta.

”Ihanaa, että tällainen hanke on olemassa, sillä yhteistyö nuorten kanssa on tärkeää. Olemme kiitollisia, että saamme olla mukana”, Anria iloitsee.

Mikä on Taidetestaajat?

Taidetestaajat on kulttuurin suurhanke, joka on vienyt lukuvuosina 2017–2020 taiteen äärelle kaikkiaan noin 180 000 nuorta opettajineen. Mukana ovat olleet käytännössä kaikki Suomen yläkoulut.

Hankkeen käynnistivät ja sitä rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden, ja sitä koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Lukuvuonna 2020–2021 kaikki nuoret tekevät yhden alueellisen vierailun. Rahoituksesta puolet tulee säätiöiltä ja puolet valtiolta. Kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa euroa.

www.taidetestaajat.fi