YLEISÖTYÖ

Vuoropuhelua, kohtaamisia, jakamista 

Teatterissa yleisötyöllä tarkoitetaan normaalin esitystoiminnan rinnalla tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään lisäämään ja syventämään teatterin ja katsojien välistä vuorovaikutusta. Yleisötyö madaltaa kynnystä tulla tutustumaan syvemmin teatterin tekemiseen ja sisältöön sekä tuoda teatteri kaikkien saataville.

Yleisötyön tavoitteena on tehdä teatteri helpommin lähestyttäväksi, tutustuttaa teatterin maailmaan, syventää esityksen teemoja ja rikastuttaa teatterikokemusta. Se antaa mahdollisuuden tiivistää suhdetta nykyisiin yleisöryhmiin sekä tavoittaa uusia yleisöjä. Se voi avata uusia näkökulmia, ajatuksia ja kysymyksiä.

Mikkelin Teatterissa tehdään monenlaista yleisötyötä; Kurkista kulisseihin -kierroksia, yleisölle avoimia harjoituksia, taiteilijatapaamisia ja teatterikasvatusta. Pyrimme luomaan sekä produktiokohtaisia että jatkuvia yleisötyötuotteita. Alla kuvaukset teatterikuraattorilta tilattavista työpajoista ja kierroksista!

Yleisötyöstä Mikkelin Teatterissa vastaa teatterikuraattori Jimmy Asikainen.

Teatterikuraattori
Jimmy Asikainen
p. 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi

Yleisölle avoimet harjoitukset

Avoimissa harjoituksissa pääset seuraamaan näytelmän harjoituksia ennen ensi-iltaa! Näet kuinka näytelmä valmistuu ja saat maistiaisia ensi-illasta. Avoimissa harjoituksissa on myös mahdollisuus kysyä ohjaajalta ja näyttelijöiltä näytelmästä ja teatterin tekemisestä. Tilaisuuksiin on aina vapaa pääsy!


Kurkistus kulisseihin

Kierros Mikkelin Teatterissa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa teatterin saloihin ja sen työntekijöihin. Kuinka nopeat vaatevaihdot onnistuvat kohtausten välillä? Missä äänimestari työskentelee esityksen aikana? Ja mitä kaikkea kommelluksia teatteria tehdessä voikaan tapahtua!

Teatterikuraattorimme Jimmy Asikaisen vetämältä Kurkistus kulisseihin -kierroksella pääsette tutustumaan teatterin tekemiseen mielenkiintoisten tosielämän tarinoiden kautta. Jimmy on ollut Mikkelin Teatterissa 25 vuotta ja tehnyt töitä teattereissa koko elämänsä. Häneltä eivät tarinat lopu!

Huom! Mikkelin Teatterin rakennus on vanha ja siellä on paljon rappusia sekä kapeita käytäviä. Tämän takia kierros ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Hinta 10€ /hlö
Max 30 hlö/kierros

Ota yhteyttä!
040 831 7107
jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fiIlon kautta vuorovaikutukseen -työpajat

Teatterikuraattori Jimmy Asikaisen ohjaamassa työpajassa kehitetään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja ja oppia käyttämään omaa ilmaisua tietoisena työkaluna.

Työpaja sopii esimiehille, assistenteille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille, asiakaspalvelijoille ja kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan.

Työpajat räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä ja teemme tarjouksen vastaamaan juuri teidän tarpeita. Hinnoittelu riippuu ryhmän koosta ja työpajan laajuudesta.

Kysy tarjous!
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi


Vuorovaikutus -pakohuone

Kesto 1h
90€ + alv.
Max 20 hlö

Vuorovaikutus-pakohuone on tiimityöskentelyä kehittävä ryhmäpeli! Vetäjänä toimii teatterikuraattori Jimmy Asikainen.

Ryhmän tulee selvittää joukko pulmia ja tehtäviä. Ongelmat ovat ratkaistavissa järjellä ja ryhmänä toimien.

Ota yhteyttä!
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi


Kuvailutulkkaus

Näytelmiin on mahdollista tilata kuvailutulkkaus.

Kysy tarjous!
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi


Teatteritunti koululla

Teatterirunnilla tutustutaan teatteriin leikkien, pelien ja improvisaation kautta. Työvälineinä ja lähtökohtana käytetään omia tarinoita, satuja, muistoja ja kokemuksia. Teatterillisten leikkien ja hauskanpidon kautta etsitään omaa ilmaisua ja tapaa tehdä teatteria.

Ota yhteyttä!
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi


Hankkeet

Liike ja tunne – tunnetta liikkeellä!

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on liikunnan ja teatterin keinoin hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen toimenpiteillä tehostetaan koulutuksen siirtymä – ja nivelvaihetta kehittäen hyvinvointia tukevia menetelmiä ja palveluita.

Tavoitteet ryhmäyttämisen keinoin:

  • osallisuuden lisääminen, opiskeluyhteisöön kuulumisen tunteen vahvistaminen ja opiskelumotivaation kasvaminen
  • kiusaamisen ennaltaehkäiseminen
  • lisätä itsetuntemusta ja itseluottamusta
  • vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukea sosiaalista osallistumista ja osallisuutta
  • tarjota mahdollisuuden vahvistaviin kokemuksiin
Toimenpiteet

Hankkeelle palkataan kaksi osa-aikaista työntekijää. Luovan ilmaisun koordinaattorin tehtäviin kuuluu sisältöjen tuottaminen teatteripohjaisiin ryhmätoimintoihin, koulutuksiin ja toimintapajoihin. Lisäksi hän vastaa muiden taidealojen palveluiden koordinoinnista. Liikunnan koordinaattorin tehtävänä on vastata koko hankkeen koordinoinnista ja liikuntatoiminnan järjestämisestä sekä hallinnollisista tehtävistä

Hankkeen vaikutukset

Hankkeen tuloksena halutaan tuottaa opetushenkilöstön käyttöön toiminnallisia harjoitteita opetuksen osaksi ja saadaan aikaiseksi toimintamalli, jolla edistetään hyvinvoinnin ilmapiiriä ja löydetään keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Lisäksi hankkeen välitön tulos on mukana olevien nuorten hyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen lisääntyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Hankkeen hallinnoija
Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry

Hankkeen osatoteuttaja
Hankkeen osatoteuttaja on Mikkelin Teatteri

Yhteistyökumppanit
Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki

Rahoitus
Kokonaisrahoitus: 109€
Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.
Muu rahoitus: Mikkelin kaupungin, Esedu:n, Mikkelin Teatterin ja ESLi:n omarahoitus

Kesto
Hanke toimii ajalla 1.10.2021-31.8.2023

Osallistujat

Hankkeeseen osallistuu Mikkelin ja Pieksämäen Esedu:n opiskelijoita ja henkilöstöä sekä Mikkelin Lukion ja perusopetuksen 9lk:n oppijoita ja opettajia.

Lisätietoa

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Etelä-Savon Liikunta ry
anna.parta@esliikunta.fi
p. 044 341 0077

Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Mikkelin Teatteri
jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi
p. 040 831 7107