fbpx

YLEISÖTYÖ

Vuoropuhelua, kohtaamisia, jakamista 

Teatterissa yleisötyöllä tarkoitetaan normaalin esitystoiminnan rinnalla tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään lisäämään ja syventämään teatterin ja katsojien välistä vuorovaikutusta. Yleisötyö mahdollistaa tutustumisen syvemmin teatterin tekemiseen ja sisältöön.

Yleisötyön tavoitteena on tehdä teatteri helpommin lähestyttäväksi, tutustuttaa teatterin maailmaan, syventää esityksen teemoja ja rikastuttaa teatterikokemusta. Se antaa mahdollisuuden tiivistää suhdetta nykyisiin yleisöryhmiin sekä tavoittaa uusia yleisöjä. Se voi avata uusia näkökulmia, ajatuksia ja kysymyksiä.

Mikkelin Teatterissa tehdään monenlaista yleisötyötä; Kurkista kulisseihin -kierroksia, yleisölle avoimia harjoituksia, taiteilijatapaamisia ja teatterikasvatusta. Pyrimme luomaan sekä produktiokohtaisia että jatkuvia yleisötyötuotteita.

Yleisötyöstä Mikkelin Teatterissa vastaa teatterikuraattori Jimmy Asikainen.


Teatteritreffit

Teatteritreffit tuo näytelmän työryhmän ihmisten luo. Mikkelin Teatterissa järjestettävillä treffeillä esitellään näytelmän tekemistä eri näkökulmista. Haastattelussa voi olla esimerkiksi ohjaaja, näyttelijät, puvustaja, lavastaja tai vaikka näytelmän kirjoittaja. Onpa Teatteritreffeillä nähty myös otteita tulevasta näytelmästäkin. Kannattaa tulla paikan päälle ja kysyä tekijöiltä vaikkapa, millaista näytelmien tekeminen on käytännössä. 


Yleisölle avoimet harjoitukset

Avoimissa harjoituksissa pääset seuraamaan työryhmän työskentelyä ennen ensi-iltaa! Näet kuinka näytelmä valmistuu ja saat maistiaisia ensi-illasta.


Teatteritunti koululla

Voit pyytää näyttelijän tai teatterikuraattorin vierailemaan koululla

Lisätietoja:
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi

Ilon kautta vuorovaikutukseen

Teatterikuraattori Jimmy Asikaisen ohjaamassa työpajassa kehitetään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja ja oppia käyttämään omaa ilmaisua tietoisena työkaluna.

Työpaja sopii esimiehille, assistenteille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille, asiakaspalvelijoille ja kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan.

Lisätietoja:
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi


Hankkeet

Liike ja tunne – tunnetta liikkeellä!

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on liikunnan ja teatterin keinoin hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen toimenpiteillä tehostetaan koulutuksen siirtymä – ja nivelvaihetta kehittäen hyvinvointia tukevia menetelmiä ja palveluita.

Tavoitteet ryhmäyttämisen keinoin:

  • osallisuuden lisääminen, opiskeluyhteisöön kuulumisen tunteen vahvistaminen ja opiskelumotivaation kasvaminen
  • kiusaamisen ennaltaehkäiseminen
  • lisätä itsetuntemusta ja itseluottamusta
  • vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukea sosiaalista osallistumista ja osallisuutta
  • tarjota mahdollisuuden vahvistaviin kokemuksiin
Toimenpiteet

Hankkeelle palkataan kaksi osa-aikaista työntekijää. Luovan ilmaisun koordinaattorin tehtäviin kuuluu sisältöjen tuottaminen teatteripohjaisiin ryhmätoimintoihin, koulutuksiin ja toimintapajoihin. Lisäksi hän vastaa muiden taidealojen palveluiden koordinoinnista. Liikunnan koordinaattorin tehtävänä on vastata koko hankkeen koordinoinnista ja liikuntatoiminnan järjestämisestä sekä hallinnollisista tehtävistä

Hankkeen vaikutukset

Hankkeen tuloksena halutaan tuottaa opetushenkilöstön käyttöön toiminnallisia harjoitteita opetuksen osaksi ja saadaan aikaiseksi toimintamalli, jolla edistetään hyvinvoinnin ilmapiiriä ja löydetään keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Lisäksi hankkeen välitön tulos on mukana olevien nuorten hyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen lisääntyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Hankkeen hallinnoija
Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry

Hankkeen osatoteuttaja
Hankkeen osatoteuttaja on Mikkelin Teatteri

Yhteistyökumppanit
Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki

Rahoitus
Kokonaisrahoitus: 109€
Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.
Muu rahoitus: Mikkelin kaupungin, Esedu:n, Mikkelin Teatterin ja ESLi:n omarahoitus

Kesto
Hanke toimii ajalla 1.10.2021-31.8.2023

Osallistujat

Hankkeeseen osallistuu Mikkelin ja Pieksämäen Esedu:n opiskelijoita ja henkilöstöä sekä Mikkelin Lukion ja perusopetuksen 9lk:n oppijoita ja opettajia.

Lisätietoa

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Etelä-Savon Liikunta ry
anna.parta@esliikunta.fi
p. 044 341 0077

Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Mikkelin Teatteri
jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi
p. 040 831 7107