fbpx

YLEISÖTYÖ

Vuoropuhelua, kohtaamisia, jakamista 

Teatterissa yleisötyöllä tarkoitetaan normaalin esitystoiminnan rinnalla tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään lisäämään ja syventämään teatterin ja katsojien välistä vuorovaikutusta. Yleisötyö mahdollistaa tutustumisen syvemmin teatterin tekemiseen ja sisältöön.

Yleisötyön tavoitteena on tehdä teatteri helpommin lähestyttäväksi, tutustuttaa teatterin maailmaan, syventää esityksen teemoja ja rikastuttaa teatterikokemusta. Se antaa mahdollisuuden tiivistää suhdetta nykyisiin yleisöryhmiin sekä tavoittaa uusia yleisöjä. Se voi avata uusia näkökulmia, ajatuksia ja kysymyksiä.

Mikkelin Teatterissa tehdään monenlaista yleisötyötä; Kurkista kulisseihin -kierroksia, yleisölle avoimia harjoituksia, taiteilijatapaamisia ja teatterikasvatusta. Pyrimme luomaan sekä produktiokohtaisia että jatkuvia yleisötyötuotteita.

Yleisötyöstä Mikkelin Teatterissa vastaa teatterikuraattori Jimmy Asikainen.


Teatteritreffit

Teatteritreffit tuo näytelmän työryhmän ihmisten luo. Mikkelin Teatterissa järjestettävillä treffeillä esitellään näytelmän tekemistä eri näkökulmista. Haastattelussa voi olla esimerkiksi ohjaaja, näyttelijät, puvustaja, lavastaja tai vaikka näytelmän kirjoittaja. Onpa Teatteritreffeillä nähty myös otteita tulevasta näytelmästäkin. Kannattaa tulla paikan päälle ja kysyä tekijöiltä vaikkapa, millaista näytelmien tekeminen oin käytännössä. 


Yleisölle avoimet harjoitukset

Avoimissa harjoituksissa pääset seuraamaan työryhmän työskentelyä ennen ensi-iltaa! Näet kuinka näytelmä valmistuu ja saat maistiaisia ensi-illasta.


Teatteritunti koululla

Voit pyytää näyttelijän tai teatterikuraattorin vierailemaan koululla

Lisätietoja:
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi

Ilon kautta vuorovaikutukseen

Teatterikuraattori Jimmy Asikaisen ohjaamassa työpajassa kehitetään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja ja oppia käyttämään omaa ilmaisua tietoisena työkaluna.

Työpaja sopii esimiehille, assistenteille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille, asiakaspalvelijoille ja kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan.

Lisätietoja:
Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Puhelin: 040 831 7107
Sähköposti: jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi


Hankkeet

Me Uskallamme – Hyvinvointia yhdessä oppien

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin, sekä kehittää nuorten itsetuntoa ja edistää hyvinvointitaitoja. Lisätään nuorten tietoisuutta ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnista. 

Hankkeessa tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä ja edistetään tärkeitä apuja tulevaisuuden työelämässä, kuten opiskelukykyä, jaksamista sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Mitä hankkeessa tehdään?

Ideoidaan yhdessä nuorten kanssa keinoja liikunnan lisäämiseksi ja tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja tutustua liikuntaan. Mahdollista sisältöä ovat esimerkiksi ryhmätoiminta, liikuntatapahtumat ja turnaukset, liikuntalajikokeilut sekä henkilökohtainen elintapaohjaus. Nuorten itsetuntoa kohotetaan erilaisten harjotteiden avulla niin, että he voivat sanoa: ”Minä uskallan!”. 

Kenelle toiminta on suunnattu?

Hankkeeseen mukaan haetaan Mikkelistä Esedu :n, Mikkelin Lukion, Ristiinan yhtenäiskoulun ja Lukion sekä Mikkelin perusopetuksen 9lk:n oppijoita ja opettajia. Ryhmät haetaan yhteistyössä opetuksesta vastaavien henkilöiden, kuraattoreiden ja opojen kanssa. 

Hankkeessa mukana

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry ja hankeessa on mukana osatoteuttajana Mikkelin Teatteri.  Hanke toimii ajalla 1.8.2019- 31.7.2021.

Yhteistyökumppaneina toimivat Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki. Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Lisäksi rahoittamassa ja tukemassa ovat Mikkelin kaupunki, Esedu, Mikkelin Teatteri ja ESLi. 

Lisätietoja:

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Etelä-Savon Liikunta ry
anna.parta@esliikunta.fi
p. 044 341 0077

Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori
Mikkelin Teatteri
jimmy.asikainen@mikkelinteatteri.fi
p. 040 831 7107